Privacy Verklaring

Privacyverklaring

By Younique, gevestigd aan Kennemerplein 13C 2011 LR Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Contactgegevens:

Ik, Janique Thomasz, ben de functionaris gegevensbescherming van By Younique. U kunt mij bereiken via info@by-younique.nl of telefonisch via +31613999099.
KvK: 60779454. BTW: NL002289446B90.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

By Younique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving, wat inhoud dat ik duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie en/of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

By Younique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid; over gebruik van bepaalde medicijnen, allergieën, chronische aandoeningen, enzovoort.

– ras; indien er foto’s worden gemaakt voor/tijdens/na de behandeling. Deze foto’s worden nooit zonder u uitdrukkelijke toestemming gemaakt.

 

Persoonlijke leefstijlgegevens die ik verwerk:
– Zongedrag, alcoholgebruik, voedingspatroon, sportactiviteiten, werk enzovoort.

 

Minderjarigen

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  Mijn salon heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over jeugd dat jonger is dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter bij een online boeking niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij deze activiteit van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@by-younique.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:

By Younique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Vitaal belang betrokkene, namelijk: waar mogelijk/bekend eventuele gezondheidsrisico’s beperken. Zodat de behandeling op de individuele klant kan worden afgestemd en er rekening wordt gehouden met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen.

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bereiken indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken via de “afspraak maken” knop op mijn website en facebookpagina.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– By Younique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

 

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de doeleinden waarvoor zij nodig zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

By Younique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. By Younique gebruikt wel de volgende computerprogramma’s of -systemen: Treatwell, om afspraken online in te boeken en vindbaar te zijn voor toekomstige klanten. Treatwell is verantwoordelijk voor hun systeem en de veiligheid daarvan. Lees altijd voor gebruik op hen website de privacyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

By Younique bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekend dat ik uw gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht. Denk hierbij aan de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

By Younique verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. By Younique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

By Younique gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. By Younique maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot internet gegevens van mijn klanten voor analyse doeleinde van websitebezoek.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door By Younique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht u hier gebruik van maken ontvang ik u graag persoonlijk bij mij in de salon en verwerken we samen uw aanpassingen en/of eventuele klachten. Ook kunt u op dat moment aangeven om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Ik zal altijd proberen om zo snel mogelijk met u hiervoor een afspraak in te plannen. By Younique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, d.m.v. contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

By Younique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@by-younique.nl.